Visi, Misi dan Matlamat

1.      VISI
              Panitia Bahasa Malaysia Sekolah Menengah Sains Batu Pahat Bitara Bertaraf Dunia

2.      MISI
              Menggilap Potensi Kemahiran Berbahasa Murid Melalui Pengajaran dan Pembelajaran 
              Bahasa Malaysia Yang Bitara Bertaraf Dunia

3.      MATLAMAT
                  a.       Peningkatan Prestasi Bitara Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Berterusan
                  b.      Melonjakkan Kemenjadian Murid Dalam Bidang Koakademik
                  c.       Pencapaian Cemerlang Tertinggi (A+) Semua Calon Dalam Sijil Pelajaran Malaysia
                  d.      Pencapaian Cemerlang Tertinggi Ujian Lisan Bahasa Melayu
                  e.       Pencapaian  Cemerlang Tertinggi Dalam Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)
                  f.       Peluasan  Pengetahuan Pelajar Berasaskan Pembentukan Budaya Membaca Yang
                        Berterusan.
                  g.      Penguasaan Kemahiran Berbahasa Yang Lebih Luas, Kreatif Dan Peka Dengan
                         Persekitaran.