Program Kecemerlangan Akademik


PROGRAM KECEMERLANGAN PANITIA BAHASA MALAYSIA 2014

 

BIL
NAMA PROGRAM
Tempoh
RASIONAL / OBJEKTIF
STRATEGI
SASARAN
PERSONALIA
1
Program Guru Pakar
Januari  
November 2014
Kepakaran Guru Melonjakkan Kecemerlangan Prestasi
1.       Guru Mengajar mengikut kepakaran
2.       Setiap kelas akan diajar oleh dua orang guru Kertas 1 dan Kertas 2
Guru-Guru Bahasa Melayu Kertas 1 dan Kertas 2 SPM
Cikgu Zainudin
Dan semua guru Panitia Bahasa Malaysia
2
Program Kukuh Novel
Januari –
Mei 2014
Memperkukuh pengetahuan tentang
Novel Istana Menanti (Tingkatan 1)
Novel Di Sebalik Wajah (Tingkatan 2)
Novel Cempaka Putih Untukmu
(Tingkatan 3)
Novel  Melunas Rindu (Tingkatan 4)
Novel Kabus di Perbukitan (Tingkatan 5)
1.       Murid diberikan Lembaran Pengurusan Grafik Novel (LPG)
2.       Pengisian LPG menggunakan Teknik Bedah Karya
Setiap Bab.
 
Semua Pelajar Tingkatan 1, Tingkatan 2, Tingkatan 3, Tingkatan 4, dan
Tingkatan 5.
Cikgu Zainudin
Dan semua guru Panitia Bahasa Malaysia
3
Program Kukuh KOMSAS
Januari –
Mei 2014
Memperkukuh pengetahuan tentang
Antologi  Kasut Kelopak Jantung (Tingkatan 1)
Antologi Gema Sepi Gadis Genius (Tingkatan 2)
Antologi Harga Sebuah Lukisan (TIngkatan 3)
Antologi Harga Remaja (Tingkatan 4)
Antologi Dirgahayu Bahasaku (Tingkatan 5)
1.       Murid diberikan Lembaran Pengurusan Grafik Antologi (LPG)
2.       Pengisian LPG menggunakan Teknik Struktural.
 
Semua Pelajar Tingkatan 1, Tingkatan 2, Tingkatan 3, Tingkatan 4, dan
Tingkatan 5.
Cikgu Zainudin
Dan semua guru Panitia Bahasa Malaysia

 

 

 

BIL
NAMA PROGRAM
Tempoh
RASIONAL / OBJEKTIF
STRATEGI
SASARAN
PERSONALIA
4
Program Modul Pengajaran dan Pembelajaran
Januari – November 2014
Memantapkan prestasi Akademik murid-murid melalui pembinaan modul pembelajaran
1.       Modul Bahasa Malaysia Tingkatan 1,
2.       Modul Bahasa Malaysia Tingkatan 2,
3.       Modul Bahasa Malaysia Tingkatan 3,  
4.       Modul Bahasa Malaysia Tingkatan 4, dan
5.       Modul Bahasa Malaysia Tingkatan 5.
 
1.       Murid-murid dibekalkan Modul Pembelajaran yang mengandungi aspek kemahiran bahasa dan KOMSAS
2.       Latihan berterusan untuk memantapkan prestasi akademik yang tersusun.
Semua Pelajar Tingkatan 1, Tingkatan 2, Tingkatan 3, Tingkatan 4, dan
Tingkatan 5.
CIkgu Zainudin
Dan semua guru Panitia Bahasa Malaysia
5
Program Teknik Menjawab BM  
FEB 2014
MEI 2014
OKT 2014
 
Melahirkan pelajar yang
1.       Cakna format peperiksaan dan teknik menjawab soalan peperiksaan.
2.       Berprestasi tinggi melalui maklumat yang terkini melalui penceramah yang berpengalaman luas.
3.       Cemerlang dalam setiap peperiksaan secara  berterusan.
 
 
 
1.       Murid didedahkan dengan kursus teknik menjawab soalan peperiksaan sebenar PMR dan SPM.
2.       Murid didedahkan dengan teknik penulisan berkualiti daripada penanda dan guru berkualiti.
 
Semua Pelajar Tingkatan 1, Tingkatan 2, Tingkatan 3, Tingkatan 4, dan
Tingkatan 5.
Cikgu Zainudin
Dan semua guru Panitia Bahasa Malaysia

 

BIL
NAMA PROGRAM
Tempoh
RASIONAL / OBJEKTIF
STRATEGI
SASARAN
PERSONALIA
6
Program Kecemerlangan Akademik
Mac – Oktober  2014
Meningkatkan pencapaian mata pelajaran Bahasa Melayu dalam peperiksaan Bahasa Malaysia PMR 2014 dan SPM 2014
  1. Pembinaan dan pengagihan jadual guru menghadiri program kecemerlangan (Hari Sabtu, 8.00 – 9.30 malam)
  2. Guru menyediakan bahan program mengikut perancangan pengisian dalam jadual.
  3. Guru menyediakan cadangan skema jawapan bahan dan memasukkannya dalam folder/fail program pengukuhan.
  4. Guru mengendali program pada tarikh dan masa yang ditentukan dalam jadual.
 
Semua Pelajar Tingkatan 1, Tingkatan 2, Tingkatan 3, Tingkatan 4, dan
Tingkatan 5.
Cikgu Salina
Dan semua guru Panitia Bahasa Malaysia

 

BIL
NAMA PROGRAM
Tempoh
RASIONAL / OBJEKTIF
STRATEGI
SASARAN
PERSONALIA
7
 Program Kecemerlangan Koakademik
Feb – Sept 2014
Melahirkan pasukan koakademik yang ampuh dan berkemenjadian
1.       Pengagihan tugas kepada guru mengikut kepakaran
2.       Pemilihan ahli pasukan
3.       Latihan berkala
4.       Latihan Intensif dan Kelas Intensif
5.       Pertandingan Persahabatan antara sekolah SBP dan Sekolah Harian
6.       Latihan Intensif bersama-sama jurulatih luar / pakar.
a.       Pasukan Bahas
b.       Pasukan Forum Remaja
c.        Pasukan Bicara Berirama
d.       Pasukan Pidato
e.        Pasukan Penulis Muda
f.        Pasukan Drama Komsas
g.        Pasukan Pemantun
Cikgu Narima
Dan semua guru Panitia Bahasa Malaysia
8
Program Majalah dalam Kelas
Jan - Okt 2014
Melahirkan pelajar yang ampuh pengetahuan am dan khusus untuk digunakan dalam pengucapan awam, karangan sewaktu peperiksaan, mahupun maklumat untuk pasukan koakademik.
1.       Pembelian Majalah untuk Kegunaan dalam Setiap Kelas
2.       Jenis Majalah
a.       Dewan Siswa
b.       Wadah Siswa
c.        Dewan Masyarakat
d.       Dewan Bahasa
 
Semua Pelajar Tingkatan 1, Tingkatan 2, Tingkatan 3, Tingkatan 4, dan
Tingkatan 5.
Cikgu Salina
Dan semua guru Panitia Bahasa Malaysia

 

 

 

BIL
NAMA PROGRAM
Tempoh
RASIONAL / OBJEKTIF
STRATEGI
SASARAN
PERSONALIA
9
Antologi BICARA
Jan-Mac 2014
Melahirkan pelajar dan guru yang kreatif dalam bidang penulisan  kreatif dan menghasilkan bahan yang bermutu dan kreatif.
1.      Kursus Penulisan Kreatif daripada pakar / penulis
2.      Bengkel Penulisan Kreatif
3.      Bimbingan Berterusan Pelajar
4.      Pemilihan Bahan
5.      Penyuntingan Bahan
6.      Penerbitan Bahan
7.      Pemasaran
Semua Pelajar Tingkatan 1, Tingkatan 2, Tingkatan 3, Tingkatan 4, dan
Tingkatan 5.
Cikgu Siti Noraziah
Dan semua guru Panitia Bahasa Malaysia
10
Inovasi Pelajar dan Guru
Jan-Dis 2014
Melahirkan pelajar dan guru yang kreatif dan inovatif untuk mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Malaysia di dalam kelas.
 
1.      Bengkel Penghasilan Bahan Bantu Mengajar bagi Mata Pelajaran Bahasa Malaysia
2.      Penghasilan Bahan Bantu Mengajar untuk digunakan di dalam Kelas BM
3.      Penghasilan Manual Inovasi dan Kertas Kerja.
4.      Jadual penggunaan bahan dalam P&P BM
Pelajar dan Guru SEHEBAT
Cikgu Zaleha
Dan semua guru Panitia Bahasa Malaysia

 

 

BIL
NAMA PROGRAM
Tempoh
RASIONAL / OBJEKTIF
STRATEGI
SASARAN
PERSONALIA
11
Kajian Tindakan
Jan – Okt 2014
Melahirkan guru yang endah dengan persekitaran dan masalah yang dihadapi oleh pelajar dan dapat menyelesaikan masalah yang timbul dalam pengajaran dan pembelajaran.
1.      Mencari isu
2.      Membuat Ujian Pra
3.      Menghasilkan Instrumen untuk digunakan sebagai medium
4.      Membuat Treatment
5.      Membuat Ujian Pasca
6.      Membuat Pelaporan dan Dokumentasi.
 
Semua Guru Panitia Bahasa Malaysia
Cikgu Narima
Dan semua guru Panitia Bahasa Malaysia
12
LADAP Guru Bahasa Malaysia
Jan – Okt 2014
Melahirkan guru yang ampuh, kukuh dan berkredibiliti dalam pengajaran Bahasa Malaysia, serta mendapat ilmu baharu berkaitan dengan pedagogi.
1.      Membuat perancangan dan tarikh pelaksanaan.
2.      Mengundang / menyertai kursus / taklimat pembugaran P&P BM
3.      Membuat pelaporan dan minit curia.
4.      Membuat kursus dalaman
Semua Guru Panitia Bahasa Malaysia
Cikgu Zaleha
Dan semua guru Panitia Bahasa Malaysia